آگهی استخدام دانشجو یا فارغ التحصیل برق

استخدام دانشجو یا فارغ التحصیل برق

1397-07-23

استخدام دانشجو ی خانم یا اقا فارغ التحصیل برق با حقوق و بیمه و مزایای عالی

استخدام دانشجو ی خانم یا اقا فارغ التحصیل برق با حقوق و بیمه و مزایای عالی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی