آگهی استخدام دستیار ماهر آرایشگر در سالن زیبایی

استخدام دستیار ماهر آرایشگر در سالن زیبایی

1397-09-17

استخدام دستیار ماهر آرایشگر در سالن زیبایی.مسلط به براشینگ و اصلاح ابرو

استخدام دستیار ماهر آرایشگر در سالن زیبایی.مسلط به براشینگ و اصلاح ابرو

کرج مهرشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی