آگهی استخدام منشی خانم جهت گالری مبلمان

استخدام منشی خانم جهت گالری مبلمان

1397-09-17

استخدام منشی خانم جهت گالری مبلمان با ساعت کار 10 الی 20 و حقوق 2م

استخدام منشی خانم جهت گالری مبلمان با ساعت کار 10 الی 20 و حقوق 2م

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی