آگهی استخدام اپیلاسیون کار در سالن آرایشی

استخدام اپیلاسیون کار در سالن آرایشی

1397-09-17

استخدام اپیلاسیون کار در سالن آرایشی. ترجیحا با مشتری. به صورت درصدی یا اجاره

استخدام اپیلاسیون کار در سالن آرایشی. ترجیحا با مشتری. به صورت درصدی یا اجاره

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی