آگهی استخدام کارمند در آژانس هواپیمایی

استخدام کارمند در آژانس هواپیمایی

1397-09-16

استخدام کارمند در آژانس هواپیمایی با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق عالی و پورسانت

استخدام کارمند در آژانس هواپیمایی با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق عالی و پورسانت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی