آگهی استخدام کارمند اداری خانم در داخل دفتر بیمه

استخدام کارمند اداری خانم در داخل دفتر بیمه

1397-09-16

استخدام کارمند اداری خانم در داخل دفتر بیمه با ساعت کار 8 الی 17 و حقوق 700 تا 1 م

استخدام کارمند اداری خانم در داخل دفتر بیمه با ساعت کار 8 الی 17 و حقوق 700 تا 1 م

شهریار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی