آگهی استخدام شینیون کار ماهر در آرایشگاه مهسا

استخدام شینیون کار ماهر در آرایشگاه مهسا

1397-09-16

استخدام شینیون کار ماهر در آرایشگاه مهسا.ترجیحا با مشتری. خود سالن هم پر مشتری است

استخدام شینیون کار ماهر در آرایشگاه مهسا.ترجیحا با مشتری. خود سالن هم پر مشتری است

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی