آگهی استخدام آرایشگر ماهر در سالن زیبایی شهرزاد

استخدام آرایشگر ماهر در سالن زیبایی شهرزاد

1397-09-14

استخدام آرایشگر ماهر در سالن زیبایی شهرزاد.فقط برای افراد فوق حرفه ای و با مشتری

استخدام آرایشگر ماهر در سالن زیبایی شهرزاد.فقط برای افراد فوق حرفه ای و با مشتری

تهران تجریش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی