آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در شرکت آراکس

استخدام موتورسوار جهت کار در شرکت آراکس

1397-09-14

استخدام تعداد 2 نفر موتورسوار جهت کار در شرکت آراکس برای قسمت فایلینگ با درآمد بالا و مزیا

استخدام تعداد 2 نفر موتورسوار جهت کار در شرکت آراکس برای قسمت فایلینگ با درآمد بالا و مزیا

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی