آگهی استخدام نظافتچی جهت نظافت مطب در محدوده زعفرانیه

استخدام نظافتچی جهت نظافت مطب در محدوده زعفرانیه

1397-09-14

استخدام نظافتچی جهت نظافت مطب در محدوده زعفرانیه

استخدام نظافتچی جهت نظافت مطب در محدوده زعفرانیه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی