آگهی استخدام خانم مجرد جهت مراقبت و پرستاری از سالمند به صورت شبانه روزی

استخدام خانم مجرد جهت مراقبت و پرستاری از سالمند به صورت شبانه روزی

1397-09-14

استخدام خانم مجرد جهت مراقبت و پرستاری از سالمند به صورت شبانه روزی

استخدام خانم مجرد جهت مراقبت و پرستاری از سالمند به صورت شبانه روزی

تهران فردوس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی