آگهی استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه

1397-09-14

استخدام ناخن کار حرفه ای و با مشتری در آرایشگاه به صورت درصد بالا یا اجاره میز

استخدام ناخن کار حرفه ای و با مشتری در آرایشگاه به صورت درصد بالا یا اجاره میز

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی