آگهی استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه

استخدام رنگ و مش کار در آرایشگاه

1397-09-14

استخدام رنگ و مش کار کاملا حرفه ای در آرایشگاه. به صورت درصدی یا اجاره

استخدام رنگ و مش کار کاملا حرفه ای در آرایشگاه. به صورت درصدی یا اجاره

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی