آگهی استخدام ناخن کار در سالن زیبایی لاکچری

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی لاکچری

1397-09-14

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی لاکچری. حرفه ای و با مشتری.به صورت درصدی یا اجاره

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی لاکچری. حرفه ای و با مشتری.به صورت درصدی یا اجاره

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی