آگهی استخدام راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی آتوسا

استخدام راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی آتوسا

1397-09-14

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی آتوسا در شیفت صبح و عصر با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در تاکسی تلفنی آتوسا در شیفت صبح و عصر با درآمد خوب

شیراز صدرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی