آگهی استخدام منشی خانم در دفترفروش پروژه مسکونی تجاری

استخدام منشی خانم در دفترفروش پروژه مسکونی تجاری

1397-09-16

استخدام منشی خانم در دفترفروش پروژه مسکونی تجاری با ساعت کار 9 الی 17

استخدام منشی خانم در دفترفروش پروژه مسکونی تجاری با ساعت کار 9 الی 17

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی