آگهی استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

1397-09-16

استخدام کارمند اداری خانم با ساعت کار 8/30 الی 17 و حقوق 1.600 به همراه بیمه

استخدام کارمند اداری خانم با ساعت کار 8/30 الی 17 و حقوق 1.600 به همراه بیمه

تهران زعفرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی