آگهی استخدام راننده با ماشین جهت سرویس

استخدام راننده با ماشین جهت سرویس

1397-09-16

استخدام یک نفر راننده با ماشین جهت سرویس رفت و برگشت از جنت آباد شمالی به شهرک صنعتی شمس آباد با درآمدی خوب

استخدام یک نفر راننده با ماشین جهت سرویس رفت و برگشت از جنت آباد شمالی به شهرک صنعتی شمس آباد با درآمدی خوب

تهران جنت آباد شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی