آگهی استخدام چند نظافتچی آقا و خانم با جای خواب آقایان

استخدام چند نظافتچی آقا و خانم با جای خواب آقایان

1397-09-16

استخدام چند نظافتچی آقا و خانم با جای خواب آقایان و اضافه کاری

استخدام چند نظافتچی آقا و خانم با جای خواب آقایان و اضافه کاری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی