آگهی استخدام خدمه خانم جهت انجام امور منزل و کمک درسی بچه ها در مقطع ابتدائی

استخدام خدمه خانم جهت انجام امور منزل و کمک درسی بچه ها در مقطع ابتدائی

1397-09-15

استخدام خدمه خانم جهت انجام امور منزل و کمک درسی بچه ها در مقطع ابتدائی

استخدام خدمه خانم جهت انجام امور منزل و کمک درسی بچه ها در مقطع ابتدائی

مشهد ابوذر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی