آگهی استخدام زوج پرستار برای نگهداری سالمندخانم

استخدام زوج پرستار برای نگهداری سالمندخانم

1397-09-15

استخدام زوج پرستار برای نگهداری سالمندخانم در ازای مسکن رایگان

استخدام زوج پرستار برای نگهداری سالمندخانم در ازای مسکن رایگان

مشهد عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی