آگهی استخدام گرافیست در شرکت مجاز

استخدام گرافیست در شرکت مجاز

1397-09-15

استخدام گرافیست در شرکت مجاز مسلط به انیمیشن دو بعدی.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام گرافیست در شرکت مجاز مسلط به انیمیشن دو بعدی.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی