آگهی استخدام راننده نیسان کمپرسی

استخدام راننده نیسان کمپرسی

1397-09-15

استخدام راننده نیسان کمپرسی جهت کار در مصالح فروشی با درآمد ماهیانه 1500 هزار تومان

استخدام راننده نیسان کمپرسی جهت کار در مصالح فروشی با درآمد ماهیانه 1500 هزار تومان

تهران حکیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی