آگهی استخدام تکنسین خانم و اقا در تعمیرات کارتخوان

استخدام تکنسین خانم و اقا در تعمیرات کارتخوان

1397-07-23

استخدام تکنسین خانم و اقا اشنا به خدمات الکترونیکی جهت تعمیرات کارت خوان در محدوه میرداماد.افرادی که توانایی و مهارت لازم را داشته باشند در اولویت می باشند.

استخدام تکنسین خانم و اقا اشنا به خدمات الکترونیکی جهت تعمیرات کارت خوان در محدوه میرداماد.افرادی که توانایی و مهارت لازم را داشته باشند در اولویت می باشند.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی