آگهی استخدام کارمند کامپیوتر خانم در شرکت معتبر

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در شرکت معتبر

1397-09-14

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در شرکت معتبر.آشنا به شبکه های اجتماعی.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام کارمند کامپیوتر خانم در شرکت معتبر.آشنا به شبکه های اجتماعی.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی