آگهی استخدام فروشنده جهت فعالیت در فروشگاه کابینت آشپزخانه

استخدام فروشنده جهت فعالیت در فروشگاه کابینت آشپزخانه

1397-09-14

استخدام فروشنده ماهر و حرفه ای جهت فعالیت در فروشگاه کابینت آشپزخانه معتبر از واجدین شرایط یادشده نیرو پذیرش می نماید.

استخدام فروشنده ماهر و حرفه ای جهت فعالیت در فروشگاه کابینت آشپزخانه معتبر از واجدین شرایط یادشده نیرو پذیرش می نماید.

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی