آگهی استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی

1397-09-14

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی با حقوق ثابت 1.200 م تومان در محدوده میدان انقلاب

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی با حقوق ثابت 1.200 م تومان در محدوده میدان انقلاب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی