آگهی استخدام ناخن کار در سالن زیبایی رویای آبی

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی رویای آبی

1397-09-14

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی رویای آبی به صورت اجاره یا درصدی

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی رویای آبی به صورت اجاره یا درصدی

تهران دریان نو

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی