آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-14

استخدام منشی خانم با حقوق وزارت کار و بیمه جهت انجام امور دفتری

استخدام منشی خانم با حقوق وزارت کار و بیمه جهت انجام امور دفتری

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی