آگهی استخدام بازارياب جهت امور چاپ وتبلیغاتی

استخدام بازارياب جهت امور چاپ وتبلیغاتی

1397-09-14

استخدام بازارياب باانگیزه وفعال جهت امور چاپ وتبلیغاتی در شرکت خصوصی و معتبر جهت دریافت توضیحات اجمالی با شماره یاد شده تماس حاصل فرمایید.

استخدام بازارياب باانگیزه وفعال جهت امور چاپ وتبلیغاتی در شرکت خصوصی و معتبر جهت دریافت توضیحات اجمالی با شماره یاد شده تماس حاصل فرمایید.

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی