آگهی استخدام دستیار آرایشگر در سالن زیبایی

استخدام دستیار آرایشگر در سالن زیبایی

1397-09-14

استخدام دستیار آرایشگر در سالن زیبایی با حقوق 800 تومان

استخدام دستیار آرایشگر در سالن زیبایی با حقوق 800 تومان

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی