آگهی استخدام پیک موتوری در فست فود

استخدام پیک موتوری در فست فود

1397-09-14

استخدام پیک موتوری جهت کار در فست فود ساندویچ اسفناج با درآمدی خوب (متقاضیان جهت مصاحبه به نشانی:نبش مجتمع امیریه ، ساندویچ اسفناج جنب ابمیوه سیب مراجعه کنید.)

استخدام پیک موتوری جهت کار در فست فود ساندویچ اسفناج با درآمدی خوب (متقاضیان جهت مصاحبه به نشانی:نبش مجتمع امیریه ، ساندویچ اسفناج جنب ابمیوه سیب مراجعه کنید.)

شیراز قدوسی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی