آگهی استخدام خدمه خانم جهت نظافت و امور منزل بصورت پاره وقت

استخدام خدمه خانم جهت نظافت و امور منزل بصورت پاره وقت

1397-09-13

استخدام خدمه خانم جهت نظافت و امور منزل بصورت پاره وقت

استخدام خدمه خانم جهت نظافت و امور منزل بصورت پاره وقت

شیراز ارتش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی