آگهی استخدام تعدادی پرستار خانم جهت نگهداری از سالمند پوشکی بصورت شبانه روزی

استخدام تعدادی پرستار خانم جهت نگهداری از سالمند پوشکی بصورت شبانه روزی

1397-09-14

استخدام تعدادی پرستار خانم جهت نگهداری از سالمند پوشکی بصورت شبانه روزی با بیمه

استخدام تعدادی پرستار خانم جهت نگهداری از سالمند پوشکی بصورت شبانه روزی با بیمه

شیراز شاهیجان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی