آگهی استخدام تعدادی جوشکار آینه شمعدان

استخدام تعدادی جوشکار آینه شمعدان

1397-07-22

استخدام تعدادی جوشکار آینه شمعدان برای ریخته کاری با حقوق مکفی

استخدام تعدادی جوشکار آینه شمعدان برای ریخته کاری با حقوق مکفی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی