آگهی استخدام زوج سرایدار برای مجتمع مسکونی با بیمه

استخدام زوج سرایدار برای مجتمع مسکونی با بیمه

1397-09-14

استخدام زوج سرایدار برای مجتمع مسکونی با بیمه و اسکان

استخدام زوج سرایدار برای مجتمع مسکونی با بیمه و اسکان

تهران اسکندری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی