آگهی استخدام نیروی نظافتچی خانم و آقا برای شرکت خدمات پاکن

استخدام نیروی نظافتچی خانم و آقا برای شرکت خدمات پاکن

1397-09-14

استخدام نیروی نظافتچی خانم و آقا برای شرکت خدمات پاکن با درآمد خوب

استخدام نیروی نظافتچی خانم و آقا برای شرکت خدمات پاکن با درآمد خوب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی