آگهی استخدام نظافتچی آقا حداکثر سن ٣٥ سال برای نظافت و امور بانکی

استخدام نظافتچی آقا حداکثر سن ٣٥ سال برای نظافت و امور بانکی

1397-09-14

استخدام نظافتچی آقا حداکثر سن ٣٥ سال برای نظافت و امور بانکی الزاماً با موتور

استخدام نظافتچی آقا حداکثر سن ٣٥ سال برای نظافت و امور بانکی الزاماً با موتور

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی