آگهی استخدام تعدادی کارگر خانم جهت کار در مزون عروس

استخدام تعدادی کارگر خانم جهت کار در مزون عروس

1397-09-14

استخدام تعدادی کارگر خانم جهت کار در مزون عروس تمام وقت یا پاره وقت

استخدام تعدادی کارگر خانم جهت کار در مزون عروس تمام وقت یا پاره وقت

تهران شیان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی