آگهی استخدام خدمتکار خانم جهت کارهای منزل

استخدام خدمتکار خانم جهت کارهای منزل

1397-09-13

استخدام خدمتکار خانم جهت کارهای منزل حقوق توافقی

استخدام خدمتکار خانم جهت کارهای منزل حقوق توافقی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی