آگهی استخدام خانم خدمتکار برای آشپزی و امور منزل در منطقه پیروزی

استخدام خانم خدمتکار برای آشپزی و امور منزل در منطقه پیروزی

1397-09-13

استخدام خانم خدمتکار برای آشپزی و امور منزل در منطقه پیروزی

استخدام خانم خدمتکار برای آشپزی و امور منزل در منطقه پیروزی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی