آگهی استخدام تعدادی کارگر ساده

استخدام تعدادی کارگر ساده

1397-09-13

استخدام تعدادی کارگر ساده با جای خواب غذا و بیمه

استخدام تعدادی کارگر ساده با جای خواب غذا و بیمه

تهران شکوفه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی