آگهی استخدام منشی خانم در شرکت آرایشی و بهداشتی

استخدام منشی خانم در شرکت آرایشی و بهداشتی

1397-09-13

استخدام منشی خانم در شرکت آرایشی و بهداشتی در محدوده غرب در محیطی اداری

استخدام منشی خانم در شرکت آرایشی و بهداشتی در محدوده غرب در محیطی اداری

تهران شهرک گلستان غربی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی