آگهی استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

1397-09-13

استخدام کارمند اداری خانم با حقوق ثابت 900 هزار تومان و پورسانت

استخدام کارمند اداری خانم با حقوق ثابت 900 هزار تومان و پورسانت

تهران نواب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی