آگهی استخدام کارمند رایانه در فروشگاه کامپیوتر

استخدام کارمند رایانه در فروشگاه کامپیوتر

1397-09-13

استخدام کارمند رایانه در فروشگاه کامپیوتر مسلط به نرم افزار و کمی سخت افزار

استخدام کارمند رایانه در فروشگاه کامپیوتر مسلط به نرم افزار و کمی سخت افزار

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی