آگهی استخدام چرخکار راسته دوز و زیگزاگ دوز

استخدام چرخکار راسته دوز و زیگزاگ دوز

1397-07-22

استخدام چرخکار راسته دوز و زیگزاگ دوز در محدوده بازار فوری

استخدام چرخکار راسته دوز و زیگزاگ دوز در محدوده بازار فوری

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی