آگهی استخدام مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان پردیس

استخدام مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان پردیس

1397-09-14

استخدام مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان پردیس حداقل لیسانس جذب پس از مصاحبه و آزمون

استخدام مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان پردیس حداقل لیسانس جذب پس از مصاحبه و آزمون

بوئین‌ زهرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی