آگهی استخدام مترجم زبان کره ای

استخدام مترجم زبان کره ای

1397-09-14

استخدام مترجم زبان کره ای دارای تحصیلات مرتبط و سابقه کار مناسب

استخدام مترجم زبان کره ای دارای تحصیلات مرتبط و سابقه کار مناسب

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی