آگهی استخدام چرخکار زنانه دوز

استخدام چرخکار زنانه دوز

1397-07-23

استخدام چرخکار زنانه دوز کار به صورت دائم در نازی آباد

استخدام چرخکار زنانه دوز کار به صورت دائم در نازی آباد

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی