آگهی استخدام بازارياب درکترینگ و تشریفات مجالس حاج حسن کرمانی

استخدام بازارياب درکترینگ و تشریفات مجالس حاج حسن کرمانی

1397-09-14

استخدام بازارياب درکترینگ و تشریفات مجالس حاج حسن کرمانی جهت عقد قرارداد با سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی در صورت تمایل با ما تماس حاصل نمایید.

استخدام بازارياب درکترینگ و تشریفات مجالس حاج حسن کرمانی جهت عقد قرارداد با سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی در صورت تمایل با ما تماس حاصل نمایید.

کرج شاهین ویلا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی